Hannaträning i grupp


Markarbete / hoppträning där alla är välkomna <3

Minst 2 och max 5 ekipage, 250 kr / person (200 kr för hyresgäster på Bashult)